• Register
Add file Where Am I? - Czech Translation
Location
Files
Filename
Where_Am_I.1.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
1.08kb (1,105 bytes)
Downloads
8 (1 today)
MD5 Hash
80f26f54525f4d94ca9cb2e5e930f22b
Embed Button
Embed Widget
Description

V tomto velice krátkém módu se octnete v roli muže, jenž přišel o střechu nad hlavou a který se jednoho dne probudí na jemu neznámém místě.

Preview
Where Am I? - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Stažení módu:
Moddb.com

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags