• Register
Description

Çeviri devam etmektedir. Donanım Haber forumundaki konusundan da takip edebilirsiniz.

Preview
Turkish
Comments
Guest
Guest

Burada "Çeviri Devam Etmektedir" yazıyor ama forumda "Çeviri Durduruldu" yazıyor. Şuan çeviri devam ediyor mu?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

Yamayı uyguladıktan sonra oyun dosyaları zarar gördü hatasını alıyorum acaba kurulum videosu koyabilir misiniz

Reply Good karma Bad karma0 votes
UtkuGARIP
UtkuGARIP

Türkçe Çeviri, yanlış hatırlamıyorsam en son 0.8.0 sürümü için yapılmıştı. Üst sürümlerde çalışması olanaksız, yapımcılar sağolsun dil dosyalarını özenle saklamaya çalışmışlar. Ancak -yeni sürümleri de dahil- şifrelenen dil dosyalarının şifresini bulabilirim.
Oyunun en son sürümü 0.9.2.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.