• Register
Add file The Old Well - Czech Translation
Location
Files
Filename
The_Old_Well.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
6.78kb (6,942 bytes)
Downloads
9 (1 today)
MD5 Hash
78ed8379e6060285ba37d94682e28786
Embed Button
Embed Widget
Description

V tomto módu se coby soukromý vyšetřovatel vydáváte do pobřežní vesnice, který má za sebou temnou minulost, abyste se poohlédli po jistém člověku, který již dlouho nevyšel z domu.

Preview
The Old Well - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Mod:
Uloz.to

Videonávod na českou verzi:
Youtube.com

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags