• Register
Description

Spolszczenie na wersje 1.1.0 Beta Obcena wersja to 0.21

Preview
spolszczenie 0.2.1 projekt polski bannerlord
Comments
Guest
Guest - - 699,852 comments

Moglibyście udzielić informacji na temat kolejnej wersji? Kiedy będzie? Szczerze mówiąc od wersji pierwszej czekam na wersje w której zostaną przetłumaczone rozmowy z lordami i damami, ponieważ jest to jedna z kluczowych kwestii (Nie mówie tu o tej misji fabularnej w której dialogi aż się wysypują, ale o zwykłej rozmowie gdzie jest max 10 zdań).
Z góry dziękuje za informacje :)

Reply Good karma Bad karma0 votes
diox12d Author
diox12d - - 4 comments

już jest 0.40 ta wersja jest bardzo stara

Reply Good karma+1 vote
diox12d Author
diox12d - - 4 comments

zaraz będę się tym zajmować

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.