• Register
Description

Spolszczenie na wersje 1.1.0 Beta Obcena wersja to 0.21

Preview
spolszczenie 0.2.1 projekt polski bannerlord
Comments
Guest
Guest

Moglibyście udzielić informacji na temat kolejnej wersji? Kiedy będzie? Szczerze mówiąc od wersji pierwszej czekam na wersje w której zostaną przetłumaczone rozmowy z lordami i damami, ponieważ jest to jedna z kluczowych kwestii (Nie mówie tu o tej misji fabularnej w której dialogi aż się wysypują, ale o zwykłej rozmowie gdzie jest max 10 zdań).
Z góry dziękuje za informacje :)

Reply Good karma Bad karma0 votes
diox12d Author
diox12d

już jest 0.40 ta wersja jest bardzo stara

Reply Good karma+1 vote
diox12d Author
diox12d

zaraz będę się tym zajmować

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.