• Register
Add file Profaned Capital - Czech Translation
Location
Files
Filename
Profaned_Capital.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
9.62kb (9,852 bytes)
Downloads
8 (1 today)
MD5 Hash
5885e71553bfe20519bea7e3211916ca
Embed Button
Embed Widget
Description

Edwarda Hädelberga, kdysi úspěšného archeologa, najal oligarcha z Pruska, aby pro něj našel starobylé hlavní město v norských horách Nordryggen. Předpokládá se, že se ztracené město propadlo do podzemí během válek Titánů ve skandinávských zemích před tisíciletími. Legendy říkají, že v ruinách města se skrývá obrovský poklad. Edward přijímá subvenci 10 000 tolarů a vydává se do Norska. Dostává se do zasněžených nebetyčných hor, kde ho čeká záhadné a nebezpečné dobrodružství. - Jedná se o vynikající a netradiční mód, inspirovaný sérií Dark Souls.

Preview
Profaned Capital - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:
Youtube.com

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags