• Register
Description

Viimeisin pelin päivitys (0.2.1.2) muutti tekstityksen formaattia (dialog.csv → dialog.dat), joten tämä käännös ei ole enää yhteensopiva pelin kanssa. Pahoittelut ja kiitos teille jotka latasitte käännöksen. Prison City Demo – suomenkielinen käännös V1.0 Versiohistoria: V1.0: Ensimmäinen julkaisu.

Preview
Prison City Demo – suomenkielinen käännös V1.0
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.