• Register
Description

V tomto vizuálně působivém módu se vydáte společně s Hugem odhalit tajemství jeho temné minulosti. Podíváte se na pochmurný hrad, do rozpálených pouští Afghánistánu, abyste svoji pouť završili v tajemném podzemním chrámu, který obývá temná paní.

Preview
Obturaculum - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags