• Register
Description

Opravená verze druhé části Ninth of October je vcelku povedeným temným dobrodružstvím, které se odehrává na pochmurném venkovském sídle.

Preview
Ninth of October Part 2 Remake - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags