• Register
Description

Wszystko jak w opisach, nie będę się powielać. Jeśli znajdziesz jakieś literówki, daj znać. --- Political satire mod. You can find here fractions like: - Polish Right Side - Antypolish Left Side - European (Soviet) Union - USA and Judes Alliance - Imigrants - Russians English language version is now inaccessible.

Preview
Masakracja BETA (DirectX 7)
Comments
Gothicew Author
Gothicew

UWAGA - podczas walki z Ruskimi lordami musisz działać na DirectX 7! Inaczej gra się z jakiegoś powodu wysypuje.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Sa w planach jakiekolwiek aktualizacje?

Reply Good karma Bad karma0 votes
Gothicew Author
Gothicew

Na chwilę obecną w związku z natłokiem obowiązków - nie przewiduję. Błędu z DirectX raczej nie zreperuję bo wynika on chyba z czegoś głębszego i raczej tego nie obejdę. Aczkolwiek jeśli dostanę jakiś konstruktywny zbiór kwestii wymagających poprawy i będę w stanie je przeprowadzić, to mogę dodać nową wersję.

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.