• Register
Description

Probouzíte se v podmořské základně v Černém moři a nepamatujete si události posledních několika týdnů. Vydáváte se na prohlídku základny a v počítačích jejích bývalých obyvatelů najdete děsivé informace.

Preview
Leucos - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ - - 1,136 comments

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags