• Register
Description

Haydut birlikleri halkın ayaklanması sonucunda güç toplamış ve fazlalaşmıştır .

Preview
Kalradyadaki Anarsi Beta
Comments
tryavuztrci
tryavuztrci

mod güzel ama daha gelişicek bu modun güzel olacağına eminim.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
GolgemenTV Author
GolgemenTV

Çok teşekkür ederim güzel yorumun için moda gelmesi gerektiğini veya eklenmesi gerektiğini düşündüğün her şeyi yazabilirsin .

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Kalradyadaki Anarsi Beta has not been tagged yet.