• Register
Add file Final Revelations Remastered - Halloween Edition - Czech Translation
Location
Files
Filename
Final_Relevations_Remastered_-_Halloween_Edition.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
41.2kb (42,192 bytes)
Downloads
12 (1 today)
MD5 Hash
1821dc9c4e20fbc064286bbab8d9b2dd
Embed Button
Embed Widget
Description

Vydejte se do vesnice Gothfairu, abyste pátrali po tajemném spiknutí novodobých křižáků. Jedná se o remasterovanou verzi, která je oproti staré v mnohém vylepšená. V této halloweenské verzi vás navíc čekají 2 nepovinné úkoly - závod rukavic a šílencovo sídlo.

Preview
Final Revelations Remastered - Halloween Edition - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags