• Register
Description

First release of Dawn of the IQ Fighters, version 1.0

Preview
Dawn of the IQ Fighters ver. 1.0
Comments
Romempire476
Romempire476

szia nagyon király a mod :D nem akarnál egy fixelt milleniumos modot csinálni magyarországról? mert próbálkozok de mivel nincs meg az a tudásom így ez nehézkes nekem+ nem találok embert aki tudna csináélni bár van egy mod de az nincs megcsinálva válaszodat előre is köszönöm :D!

Reply Good karma Bad karma+2 votes
pepsi_fish Author
pepsi_fish

Szia!

Egyelőre nem gondolkoztam rajta, mert szeretném ezt a modot fejleszteni addig, amíg késznek nem ítélem. Hosszabb távon lehet, hogy elgondolkozok rajta.

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags