• Register
Description

Welcome to mount blade warband arberia kondeferat 1443 1468 this is my first version of this game so I wanted to help in the improvement of this version of this epoch game includes the arberial principals known in the Middle Ages as that of the Balkan dwarfs balchies, concretely in the territories of Albania and Kosovo today the leader of the scanderbeg national hero of the Albanians who, with his return to the atheas in the primitive of the Kastriot who took hostage as a 9 year old sultan osman murati 2 father of the sultan mehmet 2 Command returned home and in the assembly of the lazy pris of Albanians and these precepts was recalled by the scanderbeg of chestnut Welcome to the footband in arberia 1428 1468 this is my first version of this game so I wanted to help to improve this version of this epoch game including the arberial principals known in the Middle Ages such as the Kastriot balshajve Dukagjin in the Balkans, concretely in the territories of Albanian and Kosovo today

Preview
Arberia Condeferation 1443 1468 of lezha
Comments
Eärendil_Ardamírë
Eärendil_Ardamírë

Make a bit more sentences at your description so that it is easier to read.

Reply Good karma Bad karma+4 votes
AlbiosElshani Author
AlbiosElshani

you have also downloaded their versions

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Te lumshin durt
-prej shkodret :)

Reply Good karma Bad karma0 votes
AlbiosElshani Author
AlbiosElshani

asgje vlla

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

What Dukajin, you moron?! Leka Dukadjinovic was a Serb who died in the Battle of Kosovo 1389., fighting beside serbian Knez Lazar Hrebeljnovic. Learn some history, you brain washed rat. That socolled Dukadjin tribe is Serbian origin as many more diferent tribes in today's northern Albania.

Reply Good karma Bad karma0 votes
AlbiosElshani Author
AlbiosElshani

Lek Dukagjini ishte trashigimtar i principates se Dukagjinve Ne Dukagjin Kosoven e Sotme keni shume gabime historike ose jeni qmendur lek Dukagjnini ka jetuar ne vitet 1410 Mbreteroj 1438-1479 ndersa beteja e kosoves u zhvillua ne vitin 1389 qfar jen duke then kjo nuk esht aspak e vertet qfar po thoni ju
Vdiq i cili u lind ne Velekincë në Gjilan Gjaku i Paster Arberor pasardhja e Ilirve dhe Pellazgve populli me te vjeter ne ballkan te cilet pasardshit e sotum jane te vertete jane shqiptaret dhe nuk kam ardhur nga karpatet si sllavt serbet te cilet ju pretendoj se ishte

Lek Dukagjini was a beggar of the Dukagjin princess In Dukagjin today's Kosovo you have many historical mistakes or you have mentioned the money Dukagjnini lived in 1410 Kings 1438-1479 while the battle of Kosovo took place in 1389 what it is that is not really true what are you saying
  Died who was born in Velkeci in Gjilan The blood of Paster Arberor the offspring of Illyrians and Pellazgs the oldest people in the Balkans who after the present are really Albanians and I did not come from the carps as the Slavic Serbs who I professed to be

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Also, Djordje Kastriotic ( your national hero) was a Serb, his parents were Serbs. You are stealing Serbian history because you don't have your own. Your life is a life of lies!

Reply Good karma Bad karma0 votes
AlbiosElshani Author
AlbiosElshani

ju serbet duhet ta pranoni ralitetin jeni te qmendur shiko ku po jeton nuk je ne planetin mars je ne tok mos jeto me imagjinat serbet jan te ardhur ne trojet tona i kan pushtuar ato ventet te cilet ju i mbani ende ka dokumenta se ato toka na takojn ne te cilet i shperngulet shqiptaret ne vitin 1878 ndersa afer nishit te sotum jetonin fis ilir ndersa nena e gjergj kastriotit skenderbeut ishte arberore -shqiptare e paster- i takonte familjes se prinicipates se muzakajve kjo politik e flliqur e juaja ju ka len mprapa e duke shkatrruar veten tuaj ashtu siq keni shkatrruar ballkanin me kriminelin serb sllobodan milloshoviq 4 luftra te cilat i humbet ndersa politika juaj do ju qoj prap ne shkatrrim po ashtu kosova e shpalli pavarsin dhe esht shtet sovran me 17 shkur 2008

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.