• Register
Add file A Morbid New Year - Czech Translation
Location
Files
Filename
A_Morbid_New_Year.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
11.54kb (11,820 bytes)
Downloads
7 (1 today)
MD5 Hash
57f79a6256bf069b3bbd98dc8b238914
Embed Button
Embed Widget
Description

Zažijte vzrušující příběh Christophera, jenž žije na hradě svých rodičů, kde se znenadání začnou objevovat monstra. Christopher musí nalézt tajemný Orb a poté ho vrátit do hrobky hluboko v podzemí hradu, aby tak zastavil příval monster.

Preview
A Morbid New Year - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Stažení módu:
Moddb.com

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags