• Register
Description

Zažijte vzrušující příběh Christophera, jenž žije na hradě svých rodičů, kde se znenadání začnou objevovat monstra. Christopher musí nalézt tajemný Orb a poté ho vrátit do hrobky hluboko v podzemí hradu, aby tak zastavil příval monster.

Preview
A Morbid New Year - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Stažení módu:
Moddb.com

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags